تسهيلات بيمارستان فوق تخصص چشم پزشكي نور براي بازنشستگان

بازنشسته ي گرامي

چنانچه مايل به استفاده از يك نوبت ويزيت رايگان متخصص چشم پزشكي و اپتومتري براي خود يا همسر محترم تان و در صورت نياز معاينات تشخيصي، عمل جراحي كاتاراكت (آب مرواريد) در بيمارستان فوق تخصصي چشم پزشكي نور مي باشيد، لطفا براي دريافت كارت ويزيت رايگان با هماهنگي قبلي آقاي ياسري (تلفن ۰۹۱۲۳۸۷۷۶۵۱ يا ۲۲۹۷۰۰۱۳ داخلي ۲۴۷۲) به كانون بازنشستگان دانشگاه مراجعه فرماييد.

بيمارستان فوق تخصصي چشم پزشكي نور

تهران، خيابان ولي عصر، بالاتر از ظفر، نبش خيابان اسفنديار، پلاك  ۹۶

www.noorvision.com

طرف قرار داد با كليه بيمه ها (پايه و تكميلي)