بیانیه سطح توافق خدمات

مراجعین محترم؛

با سلام و احترام

بدینوسیله توافق نامه سطح خدمات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی به اطلاع می‌رسد:

  • تارنمای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی امکان درج پیشنهادات، شکایات و ارتباط با ریاست دانشگاه را در قالب خدمات الکترونیکی فراهم نموده است.
  • در قسمت “دفترچه تلفن” می‌توانید به اطلاعات تماس معاونین، مدیران ستادی، اعضای هیئت علمی و کارمندان دسترسی داشته باشید.
  • به محض ثبت پیشنهاد یا انتقاد، موضوع در کوتاهترین زمان ممکن پیگیری و مطرح می گردد.
  • اطلاعات موجود در تارنمای دانشگاه ممکن است به روز نباشد. استناد به اعداد و ارقام مطرح شده در صفحات مختلف این تارنما صرفا پس از مکاتبه رسمی و استعلام از مراجع ذی صلاح دانشگاه قابل استناد خواهد بود.
  • صفحه میزخدمت برای اطلاع و راهنمایی مراجعین از خدمت های الکترونیکی و غیرالکترونیکی راه اندازی گردیده است.