بسیج خواهران پایگاه شهید زالی خبر داد

اردوی یک روزه باغ گیاه شناسی ملی

در راستای توانمندسازی و برگزاری برنامه های طبیعت گردی واحد خواهران بسیج پایگاه شهید زالی اردوی یک روزه باغ گیاه شناسی ملی کرج و جشنواره گلابگیری در هفته اعیاد شعبانیه برگزار نمود.
این برنامه با حضور ۳۰ نفر از کارکنان خواهر بسیجی در روز سه شنبه مورخ ۱۹ اردیبهشت ماه برگزار گردید و خواهران بسیجی با حضور در باغ گیاه شناسی  کرج از جشنواره گلابگیری که در آن محل در حال برگزاری بود بازدید به عمل آورند و با از توضیحات راهنما و کارشناس این باغ بهره بردند.
این اردو از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز و تا ساعت ۱۵:۳۰ ادامه یافت.