برگزیده شدن عضو هیئت علمی دانشگاه در طرح استادیاران جوان بنیاد ملی نخبگان (طرح دکتر کاظمی آشتیانی)

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری، آقای دکتر ناصر بهارلو عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در طرح استادیاران جوان بنیاد ملی نخبگان برگزیده شد.

بنیاد ملی نخبگان هر ساله به منظور ارتقای توانمندی‌ها و توسعۀ فعالیت‌های استادیاران جوان دانشگاه‌ها و مؤسسه­‌های‌ علمی کشور و حل مسائل کشور، تسهیلاتی را به حائزان شرایط اعطا می‌نماید.

این موفقیت را به ایشان، دانشکده مهندسی مکانیک و خانواده بزرگ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تبریک عرض می نماییم.

 

منبع اصلی خبر

معاونت پژوهش و فناوری

کدخبر ۰۲۱۲۲۳۰۱