برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان دختر

به گزارش اداره تربیت بدنی دانشگاه، مسابقات بدمینتون، تنیس روی میز و آمادگی جسمانی گرامیداشت مقام معلم در بخش دانشجویان دختر برگزار و با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

نتیجه مسابقات بدمینتون:

نفر اول     خانم پناهیان

نفر دوم     خانم کنگرانی فراهانی

نفر سوم    خانم جلالیان- خانم مرادی

نتیجه مسابقات تنیس روی میز:

نفر اول      خانم عرب زاده

نفر دوم      خانم کاظو لو

نفر سوم      خانم خدادی- خانم سراجیان

نتیجه مسابقات آمادگی جسمانی:

نفر اول     خانم غزل رضایی

نفر دوم     خانم هانیه فرهاد نژاد

نفر سوم:     خانم کیمیا کیان