برگزاری مسابقات والیبال بین دانشکده ای

به گزارش اداره تربیت بدنی دانشگاه و به مناسبت گرامی داشت هفته معلم، مسابقات ورزشی والیبال بین دانشکده ای با حضور ۸ تیم از روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه آغاز شد.