برگزاری مراسم آغاز سال جدید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، مراسم آغاز سال جدید به همت مدیریت امور اداری دانشگاه در روز سه شنبه ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲ در سالن شهید طهرانی مقدم برگزار شد.