برگزاری دومین جلسه شورای مرکزی بسیج اساتید دانشگاه در سال جاری

به گزارش بسیج اساتید دانشگاه، دومین جلسه شورای مرکزی بسیج اساتید دانشگاه در سال جاری با موضوعات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و ضرورت بازبینی دروس صلاحیت های معلمی برگزار شد؛
در این جلسه که با حضور حجت الاسلام والمسلمین حاج آقای فضلعلی مسئول محترم دفتر نهاد دانشگاه و سرپرست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر مهدی نژاد برگزار شد اعضای محترم شورای مرکزی بسیج اساتید دغدغه ها و برنامه های خود، پیرامون موضوعات فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و همچنین ضرورت بازنگری،اصلاح و ارتقاء کیفیت دروس صلاحیت های دبیری فنی و ارتباط آن با رفع نیازهای آموزشی هنرستان های فنی حرفه ای و کار و دانش، در راستای کمک به ماموریت های دانشگاه مطرح نمودند.