برگزاری جلسه شاخص های عمومی ارزیابی عملكرد با محوریت فناوری جذب اساتید و دانشجو معلمان

به گزارش دفتر نظارت، ارزیابی و پاسخگویی به شکایات دانشگاه، جلسه دوم شاخص هاي عمومي ارزيابي عملكرد با محوریت فناوری جذب اساتید و دانشجو معلمان با حضور جناب آقای دکتر ابراهیمی معاون امور مدیریت عملکرد ، آقای دکتر تیموری رئیس اداره امور مدیریت عملکرد آقای دکتر مقدم مشاور امور مدیریت عملکرد و هیأت همراه از سازمان اداری و استخدامی کشور و سرکار خانم دکتر جهاندوست معاون ارزيابي عملكرد وزارت آموزش وپرورش، خانم دکتر سرخابی رئیس اداره شورای عالی آموزش و پرورش و هیأت همراه ، سرکار خانم دکتر رحمانیان فر رئیس گروه مدیریت عملکرد وزارت علوم،تحقیقات و فناوری ، اعضای محترم شورای دانشگاه و برخی مدیران مرتبط با حوزه جذب اساتید و دانشجو معلمان دانشگاه، در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ به میزبانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار گردید.

در این جلسه ضمن بیان نحوه جذب دانشجومعلمان ، مشکلات و راهکار های پیشنهادی در جهت بهبود کمیت و کیفیت جذب دانشجو معلمان، مقرر گردید کمیته های تخصصی تشکیل و مصوبات جهت پیگیری و اقدام مقتضی به مراجع ذی ربط ارسال گردد.