برگزاری اولین جلسه کارگروه بررسی طرح های تقاضامحور در سال ۱۴۰۳

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری، اولین جلسه کارگروه بررسی طرحهای تقاضا محور روز سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد. در این جلسه، یکی از طرح های پیشنهادی دانشکده مکانیک مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به ماهیت بین رشته ای طرح، داورهایی از دانشکده های مهندسی کامپیوتر، مکانیک، گروه زیست و دانشکده علوم پایه طرح را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.

همچنین، در این جلسه اهمیت موضوع تولید محتوای آموزشی در راستای ماموریت دانشگاه مورد تاکید معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه قرار گرفت و استفاده از ابزارهای نوین برای این تولید محتوا مورد تاکید اعضا حاضر در جلسه بود و پیشنهاد شد حمایتهای ویژه ای توسط هیات رییسه دانشگاه از فعالیتهای اساتید در این راستا صورت گیرد.

 

معاونت پژوهش و فناوری

کدخبر ۰۳۰۴۰۲۰۱