برگزاری اولین جلسه از دور پنجم هیئت ممیزه دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، اولین جلسه از دور پنجم هیئت ممیزه دانشگاه در روز سه شنبه ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲ در سالن جلسات شهید باهنر برگزار شد. در این جلسه ابلاغ اعضای جدید تقدیم و در مورد برگزاری منظم جلسات و داوری پرونده ها تصمیم گیری شد.