تور مسافرتي چهار روزه بازنشستگان به شيراز برگزارشد

سفرچهارروزه شیرازبه اتفاق همکاران وخانواده محترم شان تداعی روزهای خوب وخوش گذشته کاری ورفاقت باهم بودن را به همراه داشت. دراین سفرشکوه وعظمت کشور کهن وباستانی ایران عزیز برای مان غرور آفرین و مایه افتخار و شگفتی بوده وجای همه عزیزان همکار بازنشسته راخالی دانسته وسفر پر خاطره ای را گذراندیم

photo_2019-01-05_20-22-57photo_2019-01-03_20-40-50

                                                    .

تاریخ مسافرت: روزپنجشنبه مورخ ۹۷/۹/۱۵ لغایت روزدوشنبه مورخ ۹۷/۹/۱۹
وسیله نقلیه :قطار، رفت با قطار درجه۲ (رجا)، برگشت قطار درجه۱ نورالرضا(ع)
تعداد افراد: ۴۴ نفر ازهمکاران بازنشسته دانشگاه به اتفاق خانواده
مدت زمان سفر:حدود ۱۴ ساعت
هماهنگی وتدارکات: آقایان انصاری و افشاریان
محل اقامت:هتل تالار واقع درخیابان فردوسی برای هر خانواده یک سوئیت
هزینه سفر: هر همکار و یکنفر ازخانواده درجه۱هرنفر۱۳۵۰۰۰ تومان مابقی کمک دانشگاه وسهمیه همکار در تورگردشگری
مکان های بازدید:حافظیه، سعدیه، تخت جمشید، نقش رستم، پارک ارم، زیارت شاهچراغ
? موسوی نیا