برنامه های دانشکده علوم ورزشی در ایام الله دهه فجر

دانشکده علوم ورزشی با همکاری اداره تربیت بدنی در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی در بهمن ماه  ۱۴۰۲ برنامه های خود را طبق پوستر پیوست اعلام می نماید.