بررسی وجوه مشترک مأموریت های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان در تأمین و تربیت منابع انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش درنخستین جلسه هیأت رئیسه مشترک دو دانشگاه

 اهتمام و اراده جدی دانشگاه های مأموریت گرای فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی برای هم افزایی بیشتر و بهره مندی از ظرفیت های درون سازمانی، جهت نیل به اهداف و مأموریت های دو دانشگاه در تولید علم، مهارت افزایی و تحوّل و نوآوری در نظام تربیت معلّم و ایجاد قطب علمی ـ مهارتی در منطقه و بررسی وجوه مشترک مأموریت های دو دانشگاه در تأمین و تربیت منابع انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در راستای مصوبات شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش و پیرو تأکید مقام عالی وزارت مبنی بر ضرورت هم افزایی و بهره مندی از ظرفیت های درون سازمانی برای نیل به اهداف سازمانی در تولید علم، مهارت افزایی و تحوّل و نو آوری در نظام تربیت معلّم و ایجاد قطب علمی ـ مهارتی در منطقه، جلسه هیأت رئیسه مشترک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان به میزبانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در روز یکشنبه مورخ ۱۶/۰۲/۱۴۰۳ در محل سالن جلسات شهید باهنر  برگزار شد.

بر اساس این گزارش، اعضای هیأت رئیسه دو دانشگاه پیرامون وجوه مشترک مأموریت های دو دانشگاه در تأمین و تربیت منابع انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش گفت و گو و بر اهتمام جدی در حمایت و جاری سازی طرح های تحوّلی با محوریت اسناد بالادستی، بویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تأکید کردند.

«برگزاری دوره های مهارت آموزی متناسب با مصوبات شورای بهسازی منابع انسانی دانشگاه فرهنگیان» و استمرار تعامل اثربخش میان دو دانشگاه و سازمان های ذی ربط، در راستای ارتقای کمی و کیفی مأموریت های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان؛ « برنامه­ریزی آموزش، ارتقا و بهسازی منابع انسانی وزارت متبوع و نحوه تامین هزینه­ های مرتبط»؛ «برخورداری از سهم صندوق توسعه ملی همانند سایر دانشگاه ­های وابسته به وزارت علوم برای خرید تجهیزات و بازسازی»؛ «تشکیل کمیته پیگیری امور رفاهی و احصای ظرفیت های قانونی برای تأمین مسکن کارکنان دانشگاه، و «ساخت و تامین خوابگاه ­های متأهلی»  از مهم ترین مباحث مطرح شده در این جلسه مشترک بود.

« برخورداری دانشجومعلمان از ظرفیت و امتیازات صندوق رفاه دانشجویی»؛ «ضرورت برخورداری کامل از حقوق و امتیازات هیأت علمی و یاوران علمی همانند سایر دانشگاه­ها از جمله: گرنت و فرصت مطالعاتی و …»؛ « بهره­مندی از فضاهای آموزشی و فرهنگی و اشتراک گذاری ظرفیت­ های مشترک بین دو دانشگاه» و « اشتراک گذاری فضاهای رفاهی برای کارکنان»،  از دیگر مصوبات مورد تأکید این نشست دوجانبه بود.

شایان ذکر است با توجه به هم­فکری و اشتراک­گذاری تجربیات اعضای هیات رئیسه دو دانشگاه، کلیات اهم موضوعات مطرح شده در این نشست به تصویب رسید و مقرر شد کمیته­ های مشترک بین دو دانشگاه جزئیات مصوبات را حداکثر تا دو هفته آینده، متناسب با اسناد بالادستی و مقررات و قوانین مرتبط تنظیم و در جلسه آتی ارائه نمایند.