برافراشته شدن پرچم دانشگاه شهید رجایی بر فراز قله انگمار (۴۰۲۷ متر) از خط الراس دوبرار

پرچم دانشگاه شهید رجایی در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ بر فراز چکاد سرسخت انگمار به ارتفاع ۴۰۲۷ متر، از خط الراس فنی دوبرار در یک فضای دلنشین توسط جمعی از کوهنوردان به سرپرستی آقای دکتر امید رهایی (عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی) بر افراشته شد. اعضای تیم کوهنوردی عبارت بودند از: دکتر امید رهایی (عضو هیات علمی دانشکده معماری و شهرسازی)، دکتر مجتبی صالح پور (عضو هیات علمی دانشکده علوم ورزشی و مدیر فرهنگی دانشگاه)، آقای بابک بیگلر (کارشناس دانشکده علوم ورزشی)، نوید رهایی و علی بازدار و حسن رضایی (کوهنوردان خارج از دانشگاه).

به امید موفقیتهای روز افزون…