بازدید سرپرست دانشگاه از مراحل مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفيت آزمون سراسری سال ۱۴۰۱

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، صبح روز دوشنبه ۷ شهریور ماه آقای دکتر مهدی نژاد سرپرست دانشگاه به همراه هیات همراه از مراحل مصاحبه معرفی شدگان چند برابر ظرفيت آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ که در دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار میگردد بازدید به عمل آوردند.

در این بازدید آقای دکتر نجف طهماسبی پور رئیس دانشکده علوم انسانی به ارائه توضیحاتی پیرامون مراحل ۴گانه مصاحبه شامل علوم تربیتی، روانشناسی، علوم قرآنی و فرهنگی و گزینش پرداختند و خاطرنشان کردند ۱۰ کارگروه به صورت موازی مشغول انجام مراحل فوق هستند تا انجام فرایندها با سرعت بالاتری صورت پذیرد.

وی بیان کرد پذیرش شوندگان ابتدا مراحل معاینات سلامت عمومی شامل بینایی سنجی، شنوایی سنجی و… را طی میکنند که این مراحل توسط تیم متخصصان پزشکی مستقر در دانشگاه انجام می پذیرد.

ایشان در مورد نحوه انتخاب داوران کارگروه های تخصصی نیز اذعان داشتند ۵۰ داوری که در این کارگروه ها مشغول به فعالیت هستند بر اساس آئین نامه های مربوطه و از بین متخصصین و افراد با سابقه وزارت آموزش و پرورش انتخاب گردیده اند که در طی ۸ روز بهترین افراد واجد شرایط را از میان معرفی شدگان چند برابر ظرفيت آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ انتخاب خواهند کرد.