انتصاب معاون آموزشی و تحصيلات تكميلی دانشكده مهندسی مواد و علوم ميان رشته ای

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، آقای دکتر جمال الدین مهدی نژاد سرپرست دانشگاه، طی حکمی سرکار خانم دکتر پانته آ عمرانی را به سمت معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده مهندسی مواد و علوم ميان رشته ای منصوب کرد.