افزایش سقف وام صندوق قرض الحسنه کانون بازنشستگان

با سلام و ادب به استحضار اعضاء محترم صندوق قرض الحسنه کانون بازنشستگان دانشگاه می رساند که با توجه به استقبال اعضاء محترم در مجمع عمومی کانون در خرداد ماه سالجاری از افزایش سپرده های ماهیانه خود در صندوق هیأت مدیره ی کانون با افزایش سقف وام عادی صندوق به شصت میلیون ریال (شش میلیون تومان) و سقف وام ویژه که به میزان دو برابر سپرده ی مسدود شده ی اعضاء خیر قابل پرداخت خواهد بود به هشتاد میلیون ریال (هشت میلیون تومان) از آبان ماه سال جاری موافقت نمود.
بدیهی است اولویت پرداخت وام با عزیزانی خواهد بود که تا کنون از صندوق وامی دریافت ننموده اند.

محمد حسن یزدیزاده
رئیس هیأت مدیره کانون