اداره فرهنگی و فوق برنامه اعلام نمود

اولین جلسه کارگاه شعر در سال ۱۳۹۶ روز دوشنبه مورخ ۲۱ فروردین در کلاس ۱۰۲ دانشکده علوم انسانی  از ساعت ۱۲:۳۰ برگزار گردید.

این هفته آقای سیدعماد موسوی بداهه سرایی را مورد کنکاش و پژوهش قرار داد و بخشی از نکات آن را برای شرکت کنندگان بیان نمود. در این کارگاه تنی چند از دانشجویان آثار خویش را ارائه دادند.

جلسه امروز یک نکته قابل توجه داشت و آن نیز استقبال ورودی های جدید (بهمن ماه ۱۳۹۵) از این کارگاه بود.

photo_2017-04-10_18-04-38