اداره تربیت بدنی برگزار کرد: اجرای دوره مربیگری فوتبال در دانشگاه

اداره تربیت بدنی برگزار کرد:
اجرای دوره مربیگری فوتبال در دانشگاه
افتتاحیه دوره مربیگری فوتبال ویژه دانشجویان دانشگاه روز شنبه ۱۳خرداد ۱۴۰۲ با حضور مسوول دفتر نهاد رهبری ، معاونت دانشجویی ، سرپرست اداره تربیت بدنی و سایر همکاران برگزار شد .در این کلاس آموزشی که بدنبال اخذ مجوز از فدراسیون فوتبال ج ا ا امتیاز برگزاری آن به دانشگاه واگذار شد طی مدت ۷ روز با مدرسی جناب آقای وحید امیری مدرس رسمی فدراسیون فوتبال دانشجویان با آخرین روش های تمرینی و اصول و قواعد مربیگری آشنا و در صورت قبولی در آزمون های تیوری و عملی موفق به اخذ گواهینامه معتبر مربیگری خواهند شد.شایان ذکر است دوره مذکور با تخفیف بیش از ۶۰ درصدی و با دریافت هزینه تمام شده توسط دانشگاه برنامه ریزی و در حال اجراست