آغاز ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۲ (ویژه فرهنگیان)

به گزارش اداره امور دانشجویان استعدادهای درخشان و ارتباط با مدارس دانشگاه شهید رجایی، ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۲ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (ویژه فرهنگیان) از روز دوشنبه ۱ اسفند ۱۴۰۱ آغاز میگردد و تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ ادامه دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل ضمیمه زیر مراجعه شود:

فراخوان ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۲ (ویژه فرهنگیان)

رشته گرایش های کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۲

 

ورود به سامانه ثبت نام کارشناسی ارشد بدون آزمون ۱۴۰۲