ثبت نام چهل و هفتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم اوقاف و امور خیریه

شیوه نامه اجرایی و فنی مسابقه