آغاز ثبت نام دکتری بدون آزمون ۱۴۰۲ (ویژه فرهنگیان)

به گزارش اداره امور دانشجویان استعدادهای درخشان و ارتباط با مدارس دانشگاه شهید رجایی، ثبت نام دکتری بدون آزمون ۱۴۰۲ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی (ویژه فرهنگیان) از روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز میگردد و تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ادامه دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل ضمیمه زیر مراجعه شود:

فراخوان ثبت نام دکتری بدون آزمون ۱۴۰۲ (ویژه فرهنگیان)

 

ورود به سامانه ثبت نام دکتری بدون آزمون ۱۴۰۲