archibanner

  • معاونت دانشجویی خبر داد

   معاونت دانشجویی خبر داد

   برگزاری اولین دوره دانش افزایی بدنسازی فوتبال در ایران
   :برگزاری اولین دوره دانش افزایی بدنسازی فوتبال در ایران معاونت دانشجویی در راستای وظایف خویش در افزایش دانش و مهارت …ادامه خبر »
  • معاونت دانشجویی از برگزاری نشست کمیته مشورتی با موضوع بررسی مشکلات سراهای دانشجویی خبر داد:

   معاونت دانشجویی از برگزاری نشست کمیته مشورتی با موضوع بررسی مشکلات سراهای دانشجویی خبر داد:

   تشکیل جلسه کمیته مشورتی با موضوع بررسی مشکلات سراهای دانشجویی
   تشکیل جلسه کمیته مشورتی با موضوع بررسی مشکلات سراهای دانشجویی: امروز یکشنبه مورخ 5 خرداد ماه جلسه کمیته مشورتی دانشجویی …ادامه خبر »
  • معاونت دانشجویی از تشکیل جلسه تبیین برنامه های اداره تربیت بدنی خبر داد:

   معاونت دانشجویی از تشکیل جلسه تبیین برنامه های اداره تربیت بدنی خبر داد:

   تشکیل جلسه تبیین برنامه های اداره تربیت بدنی
   تشکیل جلسه تبیین برنامه های اداره تربیت بدنی : امروز یکشنبه مورخ 29 اردیبهشت ماه جلسه حوزه اداره تربیت بدنی با …ادامه خبر »
  • معاونت دانشجویی کارگاه فعالیت های بدنی در ماه مبارک رمضان را برگزار نمود:

   معاونت دانشجویی کارگاه فعالیت های بدنی در ماه مبارک رمضان را برگزار نمود:

   تشکیل کارگاه فعالیت های بدنی در ماه مبارک رمضان
   تشکیل کارگاه فعالیت های بدنی در ماه مبارک رمضان کارگاه فعالیت های بدنی در ماه رمضان در روز 16اردیبهشت ماه …ادامه خبر »
  • معاونت دانشجویی نتایج مسابقات والیبال هفته بزرگداشت مقام معلم و سراهای دانشجویی را اعلام نمود:

   معاونت دانشجویی نتایج مسابقات والیبال هفته بزرگداشت مقام معلم و سراهای دانشجویی را اعلام نمود:

   مسابقات والیبال هفته بزرگداشت مقام معلم و هفته بزرگداشت سراهای دانشجویی
   مسابقات والیبال هفته بزرگداشت مقام معلم و هفته بزرگداشت سراهای دانشجویی هفته معلم و هفته سراهای دانشجویی شاهد برنامه های …ادامه خبر »
 • امروز سه تیر هزار و سیصد و نود و هشت

  تلفن: 22970051
  فکس: 22970051
  داخلی: 2316
  vcs @ srttu.edu