🔴 دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری، بررسی چارچوب های یادگیری اکتشافی، نشست اول _ کاوشگری

📣 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد؛
به همت انجمن علمی دانشجویی آموزش علوم و همکاری و تدبیر دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت الکترونیکی برگزار می گردد :
🔴 دوشنبه ۲۰ – آموزش علوم و فناوری، بررسی چارچوب های یادگیری اکتشافی، نشست اول _ کاوشگری
⏰ دوشنبه ۳۰ خرداد ماه
🌻ساعت ۲۰🌻

🌷 *این هفته:
دکتر حسن حذرخانی

علاقمندان می‌توانند پس از نصب برنامه Adobe Connect، از طریق لینک زیر وارد سامانه شده و با انتخاب گزینه مهمان در این برنامه هر هفته شرکت نمایند:

https://vc.sru.ac.ir/ste-srttu-mon-20

ادرس پست الکترونیکی به نشانی science.education.srttu@gmail.com برای هرگونه مکاتبه لازم در این راستا معرفی می شود.

همچنین علاقمندان به منظور اطلاع از برنامه دوشنبه ۲۰، می توانند از کانال این برنامه به نشانی زیر استفاده نمایند ( اطلاع رسانی در هر دو کانال به صورت یکسان انجام می شود).
👈 دوشنبه ۲۰- آموزش علوم و فناوری – گروه ۱
https://chat.whatsapp.com/FtNJmnAIjsSIAWr6xrjOPv
👈 دوشنبه ۲۰- آموزش علوم و فناوری – گروه ۲
https://chat.whatsapp.com/CayEK45CzQPDcPxHRYj3ac