پنجمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی

پنجمین همایش ملی مکانیک محاسباتی و تجربی در ۲۷ بهمن سال ۱۴۰۱ در دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می­شود. مهمترین هدف همایش افزایش همکاریهای علمی- پژوهشی بین موسسات، دانشگاهها و صنایع و ارتقاء سطح دانش محققین، دانشجویان از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی می باشد.

محورهای همایش

۱- مکانیک جامدات
۲- مکانیک سیالات و تاسیسات

۳- دینامیک، ارتعاشات، آکوستیک و کنترل

۴- ساخت و تولید
۵- مکانیک خودرو
۶- هوا فضا
۷- بایومکانیک
۸- سیستم های انرژی و انرژی های تجدیدپذیر

وبسایت همایش:

https://conf.sru.ac.ir/cem2023/fa