وبینار آموزشی کارآموزی مهندسی کامپیوتر

📣 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خبر داد؛
به همت انجمن علمی کامپیوتر و با همکاری دانشکده کامپیوتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار گردید :
🔴 وبینار آموزشی کارآموزی مهندسی کامپیوتر
استاد: دکتر حامد درستی
⏰ زمان: دوشنبه ۲۶ /۲/ ۱۴۰۱
ساعت ۱۰ صبح