هشتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار

هشتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار به میزبانی دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی دانشگاه شهید رجایی، در تاریخ ۲ و ۳ خرداد ۱۴۰۳ در دانشکده برگزار خواهد شد. جهت ارسال مقاله و حضور پرشور در کنفرانس به آدرس زیر مراجعه فرمایید. ضمنا پوستر همایش نیز ضمیمه شده است.

آدرس دامنه همایش:

۸ICSAC.sru.ac.ir

ایمیل همایش:

icsac@sru.ac.ir