هشتمین جشنواره ملی طراحی سازه نجات تخم مرغ

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

به همت انجمن علمی دانشجویی معماری و با همکاری دانشکده‌ی معماری و شهرسازی و انجمن های علمی دانشجویی گرافیک و عمران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار می گردد :

هشتمین جشنواره ملی طراحی سازه نجات تخم مرغ

با مدیریت استاد امید رهایی 

زمان برگزاری : روزهای ۸ و ۹ خردادماه 

مکان : دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،دانشکده معماری و شهرسازی