دبیرخانه هیئت ممیزه

اعضای هیات ممیزه

اعضای دور پنجم هیئت ممیزه دانشگاه

قائم مقام وزیر و رئیس مرکز هیئت‌های امنا و هیئت‌های ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جناب آقای دکتر محمد سلیمانی، طی نامه شماره ۱۵/۱۶۱۶۴۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اعضای حقیقی هیئت ممیزه دانشگاه را به مدت دو سال، به شرح زیر ابلاغ نموده است:

اعضای موضوع بند «۳» ماده «۵» دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن

 •  آقای دکتر موسی مظلوم استاد مهندسی عمران زلزله
 • آقای دکتر اسماعیل ضرغامی استاد مهندسی معماری
 • آقای دکتر نصور باقری استاد مهندسی برق- الکترونیک
 • آقای دکتر عبدالله صلواتی استاد فلسفه
 • آقای دکتر علیرضا عصاره استاد برنامه‌ریزی درسی
 • آقای دکتر فرامرز آشنای قاسمی استاد مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی
 • آقای دکتر پیمان نادری می‌آبادی دانشیار مهندسی برق- قدرت
 • آقای دکتر محمدرضا علی‌گودرز دانشیار مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
 • خانم دکتر معصومه صفخانی دانشیار مهندسی برق- الکترونیک
 • خانم دکتر رویا مجیدی دانشیار فیزیک
 • خانم دکتر مهرک رحیمی آشتیانی دانشیار زبانشناسی کاربردی- محاسباتی
 • خانم دکتر فرزانه حاتمی دانشیار تربیت بدنی و علوم ورزشی

اعضای موضوع بند «۴» ماده «۵» دستورالعمل طرز تشکیل هیئت ممیزه موسسه و وظایف و اختیارات آن

 • آقای دکتر محمدحسن بازیار استاد مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت
 • آقای دکتر برات مجردی دانشیار نقشه‌برداری و عملیات دانشگاه علم و صنعت
 • آقای دکتر احمد شعبانی استاد شیمی دانشگاه شهید بهشتی
 • آقای دکتر رضا اکبری استاد فلسفه دانشگاه امام صادق (ع)
 • آقای دکتر عبدالرضا سیف استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران
 • آقای دکتر سید رسول عمادی دانشیار علوم تربیتی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اعضای حقوقی هیات ممیزه عبارتند از:

 • آقای دکتر  جمال‌الدین مهدی‌نژاد درزی سرپرست دانشگاه به عنوان رئیس هیات‌ ممیزه
 • آقای دکتر علی پورکمالی انارکی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی به عنوان دبیر هیات‌ ممیزه
 • آقای دکتر مجتی قربانی آرانی معاون پژوهش و فناوری

 


اعضای دور چهارم هیئت ممیزه دانشگاه

[wikiwordpress year=string month=string day=string today=true]

تلفن: ۲۲۹۷۰۰۰۴
فکس: ۲۲۹۷۰۰۰۶
داخلی: ۲۲۷۱
mrezaeyan@srttu.edu