فهرست نویسندگان مقالات برتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در بروزرسانی خرداد ۱۴۰۳ (می ۲۰۲۴)

به گزارش اداره ارزیابی تولیدات علمی و علم سنجی، فهرست پژوهشگران مقالات برتر (مقالات پراستناد، داغ و جبهه تحقیق) دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بر اساس داده های پایگاه استنادی کلاریویت آنالیتیکس در بروزرسانی می ۲۰۲۴ منتشر شد.

پایگاه استنادی کلاریویت آنالیتیکس هر دو ماه یکبار بروزرسانی می شود.

در این فهرست اسامی اعضا محترم هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به شرح زیر است:
دکتر علیرضا شریفی (۶ مقاله پراستناد و ۴ مقاله جبهه تحقیق)
دکتر معصومه قلخانی (۴ مقاله پراستناد، ۳ مقاله جبهه تحقیق و ۱ مقاله داغ)
دکتر سید علیرضا داوری (۲ مقاله پراستناد و ۲ مقاله جبهه تحقیق)
دکتر مهدی نیک عمل (۲ مقاله پراستناد)
دکتر مرضیه ندافان (۱ مقاله پراستناد و ۱ مقاله جبهه تحقیق)
دکتر حمیدرضا تقی یاری (۱ مقاله پراستناد)
دکتر جواد کدخداپور (۱ مقاله پراستناد)

اداره ارزیابی تولیدات علمی و علم سنجی

معاونت پژوهش و فناوری

کدخبر ۰۳۰۳۰۶۰۱