فراخوان ثبت نام اولین جشنواره قرآنی فرهنگی و هنری شهید آوینی

ثبت نام اولین جشنواره قرآنی فرهنگی و هنری شهید آوینی آغاز شد:

  • بخش قرآن و معارف ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و بخش هنری برای عموم دانشجویان علاقمند می باشد.
  • بخش هنری برای دانشجویان شاهد و ایثارگر با موضوع آزاد برگزار خواهد شد.

جهت کسب اطلاع بیشتر و ثبت نام پس از مطالعه دقیق دستورالعمل اجرایی و فنی به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه مراجعه نمایید.

ضوابط اجرایی و فنی جشنواره