سمینار حضوری کارآموزی مهندسی کامپیوتر با حضور دانشجویان دانشکده کامپیوتر

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد :

به همت انجمن‌ علمی دانشجویی برنامه نویسی ، برگزار می گردد :

سمینار حضوری کارآموزی مهندسی کامپیوتر با حضور دانشجویان دانشکده کامپیوتر

استاد سخنران : دکتر حامد درستی

زمان : روز دوشنبه ۱۴۰۳/۲/۳۱ ساعت ۱۳ لغایت ۱۴/۳۰

مکان : سالن علامه جعفری