ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

«ابقا سرکار خانم سیدجوادی به عنوان مشاور رئیس دانشگاه و مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر»

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر عظمتی که نشان از هوشمندی، تدابیر با ارزش و کاربردی و معنوی دارد سرکار خانم سید جوادی را به عنوان «مشاور رئیس دانشگاه» و «مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر» در سمت خود ابقا کردند. خانواده بزرگ ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه این ابقا شایسته را خدمت ایشان و جامعه ایثارگری دانشگاه تبریک و تحت لوای مسئولی فداکار و دلسوز را مایه شعف و غرور خود میداند.

dsc_4889