ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

دیدار از خانواده شهید معزز سردار حسن تهرانی مقدم

در راستای تجلیل از خانواده معظم شهدا و گرامی داشت یاد این عزیزان، رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر به همراه نماینده محترم نهاد رهبری، معاون محترم فرهنگی و اجتماعی و مدیر محترم حراست دانشگاه به نمایندگی از خانواده شهدای دانشجوی دانشگاه، از خانواده شهید سردار حسن تهرانی مقدم، یکی از شهدای معزز دانشجوی دانشگاه دیدار به عمل آوردند.