ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه خبر داد:

برگزاری جلسه با مسئول محترم مقام معظم رهبری

جلسه ستاد شاهد و ایثارگر با مسئول محترم مقام معظم رهبری در دفتر نهاد دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه سرکار خانم سیدجوادی در خصوص کتاب سردار شهید قمصری و مسائل جاری شاهد و ایثارگر بحث و تبادل نظر کردند. در این جلسه معاون محترم فرهنگی، جناب آقای مهندس نیکونژاد نیز حضور داشتند.

image1-1 image1