ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

بدرقه دانشجویان رهسپار اردو فرهنگی و زیارتی راهیان نور توسط  نماینده محترم مقام معظم رهبری حجت السلام و المسلین حاج آقای فضلعلی،مشاور رئیس و مسئول امور دانشجویان شاهد و ایثارگر سرکار خانم سید جوادی، معاونت محترم فرهنگی جناب آقای دکتر احمدی و جمعی از مسئولین به مقصد سرزمین مقدس عشق

تقبل هزینه نیمه بهای دانشجویان شاهد و ایثارگر و بسته فرهنگی برای تمام دانشجویان دانشگاه از جمله اقدامات ستاد شاهد در این اردو است.

20180311_105540 20180311_105505 20180311_1058060