ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

در روز سه شنبه تاریخ ۹۶/۱۱/۱۰ برنامه ریزی جهت گرامیداشت ایام الله دهه فجر و فاطمیه و همچنین بررسی نحوه تقدیر از دانشجویان ارتقا معدل از ساعت ۱۱/۳۰ تا ۱۳ برگزار شد.

سرکار خانم سیده انسیه سید جوادی : با توجه به تقارن ایام دهه فجر و فاطمیه برنامه‌های ستاد شاهد و ایثارگر با عنوان فجر فاطمی در این دهه برگزار می شود.

 رئیس امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خاطر نشان کرد که شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن، فضا سازی مزار شهدا گمنام دانشگاه و برگزاری مسابقه عکاسی فجر فاطمی با موضوعات دهه فجر و ایام فاطمیه و تلفیق آنها از جمله برنامه هایی است که توسط دانشجویان شاهد و ایثارگر برگزار می شود.

وی افزود برگزاری اردوی ۳ روزه اصفهان در اسفند ماه سال جاری برای دانشجویان ساعی شاهد و ایثارگر به جهت ایجاد انگیزه در دانشجویان شاهد و ایثارگر دیگر و همچنین تقدیر از تلاش های این دانشجویان برگزار خواهد شد.

مشاور رئیس دانشگاه ابراز کرد که همایش آشنایی دانشجویان جدید الورود با آیین نامه ها و سیاست های بنیاد شهید و امور ایثارگران و همچنین مطالبات ریاست محترم ستاد شاهد و ایثارگر جناب آقای دکتر عظمتی با حضور جناب آقای دکتر سعادت مدیر محترم خدمات آموزشی در تاریخ ۹۶/۱۱/۲۴ برگزار خواهد شد.

در پایان جلسه از زحمات دانشجویان شاهد و ایثارگر که در ثبت نام ورودی های جدید با این ستاد همکاری داشتند تشکر به عمل آمد.

20180130_12165720180130_121717