ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر خبر داد:

برگزاری اولین دوره تخصصی اس پی اس اس با حضور دانشجویان شاهد و ایثارگر

سرکار خانم سید جوادی مشاور رئیس دانشگاه و رئیس امور داشجویان شاهد و ایثارگر هدف این کلاس را اینگونه بیان کرد:

افزایش توانایی تحلیل اماری و بالا بردن توانایی در امر پایان نامه نویسی بزرگترین هدف از تشکیل این کلاس می باشد

20171218_10253620171218_102612