دوازدهمین جشنواره ملی شعر دانشجویی بهار نارنج

معاونت فرهنگی و اجتماعی خبر داد:

دوازدهمین جشنواره ملی شعر دانشجویی بهار نارنج

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 همراه با گرامیداشت شهدای لشکر ۲۵ کربلا مازندران در جبهه خان طومان

 ویژه دانشجویان دانشگاهها و موسسات دولتی و غیردولتی جوایز:

نفر اول: ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال

نفر دوم: ۴۰۰۰۰۰۰۰ ریال

نفر سوم: ۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال

 مهلت ارسال آثار: ۳۱ فروردین ۱۴۰۳

#کانون_شعر_و_ادب

#معاونت_فرهنگی_اجتماعی