جلسه دفاع دکتری

جلسه دفاع از رساله آقای حسین الیاسی دانشجوی دوره دکتری جامدات – طراحی کاربردی به راهنمایی آقایان دکتر پایگانه و دکتر شاهقلی با موضوع ” حل معادلات غیرخطی کوپل ترموالاستیسیته پوسته استوانه‌ای شکل از جنس موارد هدفمند” روز سه شنبه ۱۴۰۲/۶/۲۸ ساعت ۱۳در دانشکده مهندسی مکانیک برگزار می شود.