جلسه دانشکده ای شاهد و ایثارگر

دومین جلسه از جلسه های دانشکده ای ستاد شاهد و ایثارگر در روز یکشنبه مورخ ۷ آبان در دانشکده مهندسی کامپیوتر برگزار گردید.

خانم سیدجوادی در این باره اعلام نمود که در این جلسه ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر ابراهیم پور، معاونین محترم دانشکده، اساتید مشاور و همکاران حضور داشتند و پذیرا صحبت های دانشجویان شاهد و ایثارگر بودند.

هدف از برگزاری انی جلسه معارفه و تبیین آیین نامه ستاد شاهد و ایثارگر بود؛ اما جناب آقای دکتر ابراهیم پور در خلال جلسه جوی دوستانه به همراه اعلام مطالبات دانشکده ودرخواست پرسیدن سئوالات از دانشجویان را نمود. در ادامه خانم سیدجوادی اشاره نمود که جو صمیمی دانشکده علوم پایه به شکلی بود که دانشجویان در نهایت آرامش و صمیمت نگرانی های خود را مطرح و مسئولین هم کارگشایی نمودند.

زمان این جلسه یک ساعت پیش بینی گردیده بود که به مدت ۲ ساعت دیگر ادامه یافت. سپس  جناب آقای دکتر ابراهیم پور در خصوص برگزاری جلسه های مشاوره علمی و پژوهشی با دانشجویان آمادگی خود را اعلام نمود و جلسه در ساعت ۱۴ با اهداء لوح سپاس از سوی دانشجویان به پاس زحمات دکتر ابراهیم پور و تبریک بابت ارتقاء مرتبه علمی به استادی پایان یافت.

photo_2017-10-30_09-31-44 photo_2017-10-30_09-32-39 photo_2017-10-30_09-32-51 photo_2017-10-30_09-32-55 photo_2017-10-30_09-33-06