تقدیر از اساتید برتر ارتباط با صنعت

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری آقای دکتر مجتبی قربانی و به نقل از مدیر کار آفرینی و ارتباط با صنعت، آقای دکتر یکرنگ نیا مراسم تجلیل در روز سه شنبه ۱۴۰۲/۱۱/۳ جهت تقدیر از اساتید برتر دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سالن جلسات معاونت پژوهش و فناوری برگزار گردید.

به منظور ارج نهادن به تلاش هاي اساتيد محترم دانشگاه كه به مناسبت هفته پژوهش و فناوري در حوزه ارتباط با صنعت به عنوان برگزیدگان دانشگاه به وزارت عتف در حوزه ها محتلف معرفی شدند در روز سه شنبه مورخ سوم بهمن ماه سال جاري در سالن جلسات معاونت پژوهشي توسط آقاي دكتر قرباني معاون پژوهش و فناوري و آقای دكتر يكرنگ نيا مورد تقدير و قدرداني قرار گرفتند. اسامي اساتيد معرفی شده به وزارت عتف به شرح زير است:

۱ – آقاي دكتر نصور باقري برای هیات علمی برتر ارتباط با صنعت.

۲ – آقاي دكتر حسن جعفري برای هیات علمی برتر ارتباط با صنعت.

۳ – آقاي دكتر بهشتيان برای طرح صنعتی برتر ارتباط با صنعت.

۴ – آقاي دكتر عيسی نيك عهد برای طرح صنعتی برتر ارتباط با صنعت.

۵ – آقای دكتر حامد درستي برای فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت برتر.

۶ – آقاي دكتر محمد بد برای فرصت مطالعاتی ارتباط با صنعت برتر.

۷ – آقاي دكتر محمدحسين مقامي برای راهنمایی پایان نامه ارتباط با صنعت برتر.

 

 

معاونت پژوهش وفناوری

کد خبر: ۰۲۱۱۰۴۰۱