دانشگاه در یک نگاه

دانشگاه با عرصه قریب به ۱۵۰۰۰۰ مترمربع در منطقه لویزان واقع شده و مجموعا بیش از ۵۶۰۰۰ مترمربع فضای مسقف آموزشی , آزمایشگاهی , کارگاهی , رفاهی و فرهنگی را شامل می گردد. علاوه بر مجموعه فوق دانشگاه دارای ۵ خوابگاه (۲ خوابگاه پسران و ۳ خوابگاه دختران) که مجموعا ۲۸۰۰۰ مترمربع فضای مسقف با ظرفیتی حدود ۲۲۰۰ نفرمی باشد.

تاریخچه

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي در سال ۱۳۵۹ با نام « مجتمع تكنولوژي انقلاب اسلامي» با ادغام انستيتوهاي تكنولوژي تهران بنيان‌گذاري شد؛ سپس به « مركز آموزش عالي فني انقلاب اسلامي» تغيير نام داده و علاوه بر دوره هاي كارداني و معلم فني، مجوز برگزاري دوره‌هاي كارشناسي ناپيوسته دبيرفني را نيز دريافت كرد. در سال ۱۳۷۲ اين مجموعه با مجوز دفتر گسترش آموزش عالي (وزارت فرهنگ و آموزش عالي) به دانشكده تربيت دبير فني و حرفه‌اي تبديل شدس و از طريق آزمون سراسري در دو رشتة كارشناسي، اقدام به پذيرش دانشجو نمود. سپس با توجه به امكانات و توانايي‌هاي موجود، در سال ۱۳۷۶، با ادغام « مركز آموزش عالي» و « دانشكدة تربيت دبير فني و حرفه‌اي» و با اخذ پروانه از وزارت فرهنگ و آموزش عالي و تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مرتبه دانشگاه ارتقا پيدا نموده و به نام «دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي‌» خوانده شد. هم اکنون اين دانشگاه با وسعتی نزديك به ۱۵۰٫۰۰۰ مترمربع ( ۱۵ هكتار) در شمال شرق تهران و در منطقة لويزان قرار دارد و در مجموع بيش از ۵۰٫۰۰۰ مترمربع فضاي سرپوشيده باكاربري¬هاي آموزشي، آزمايشگاهی، كارگاهی، رفاهي، فرهنگي و ورزشي را شامل مي‌شود. در ادامه سازمان دانشگاه در چارت به نمايش درآمده است.

روسای دانشگاه از آغاز تا کنون

اولین رئیس دانشگاه

مهندس قدرت الله تورنگ
از سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۴

دومین رئیس دانشگاه

مهندس سید محمد موسوی کیانی
از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۳

سومین رئیس دانشگاه

دکتر سید زین العابدین موسوی
از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۷

چهارمین رئیس دانشگاه

دکتر محمد حسین رفان
از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۲

پنجمین رئیس دانشگاه

دکتر سید امیر الدین صدر نژاد
از سال ۱۳۸۲ تا مرداد ۱۳۸۵

ششمین رئیس دانشگاه

دکتر عباس حق اللهی
از مرداد ۱۳۸۵ تا خرداد ۱۳۹۳

هفتمین رئیس دانشگاه

دکتر حمید رضا عظمتی
از تاریخ ۹۳/۴/۴ تاکنون