برگزاری کارگاه روزنامه نگاری به صورت مجازی

خانه نشریات معاونت فرهنگی واجتماعی خبرداد ؛

برگزاری کارگاه روزنامه نگاری به صورت مجازی

به گزارش معاونت فرهنگی و اجتماعی، کارگاه روزنامه نگاری مجازی درسه شب متوالی به صورت مجازی درتاریخ های ۸ و۹و ۱۰ خرداد از ساعت ۲۰ الی ۲۲ با تدریس دکتر هوشنگ قلندری دربستر سامانه آموزش lms دانشگاه برگزارشد .

دراین دوره فشرده که با حضور علاقه مندان به حوزه نشریات دانشجویی برگزارشد مباحثی همچون مدیریت نشریات، رسانه های نوین و خبر نویسی ارائه شد .

  آزمون این دوره درتاریخ ۳۰ خرداد برگزار می شود.

دانشجویان علاقه مند که قادر به حضور درکلاس نشدند می توانند با دیدن فیلم کارگاه درآزمون شرکت نمایند.

به پذیرفته شدگان گواهی روزنامه نگاری مقدماتی که مجوز حضور در فعالیت نشریات دانشجویی است اعطا خواهد شد .