برگزاری نوزدهمین نشست ساعت پژوهش با سخنرانی خانم دکتر رویا مجیدی

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری، نوزدهمین نشست ساعت پژوهش در تاریخ ۹ خرداد ۱۴۰۲ با سخنرانی سرکار خانم دکتر رویا مجیدی با عنوان ملزومات اخلاقی در نشر و داوری مقاله با حضور پرشور اساتید، دانشجویان و علاقه‌مندان به این مبحث برگزار گردید.

در این سخنرانی سرکار خانم دکتر رویا مجیدی، ملزومات اخلاقی در نشر و داوری مقاله را مورد بررسی قرار دادند. به نقش و وظایف نویسندگان، سردبیران و داوران در رعایت اصول اخلاقی پرداختند. پس از مرور منشور اخلاق پژوهش به مواردی مانند انتشار سالامی، تضاد یا تعارض منافع و … اشاره نمودند.

معاونت پژوهش و فناوری

کدخبر۰۲۰۳۱۰۰۱