بازیدازسردخانه استقلال / انجمن علمی دانشجویی مکانیک

معاونت فرهنگی و اجتماعی به نقل از انجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی خبر داد :

 #گزارش_تصویری #بازید_از_سردخانه_استقلال

 این بازدید با استقبال ۲۶نفر از دانشجویان گرایش سیالات مهندسی مکانیک در روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه با راهنمایی استاد مهندس کریمی انجام شد . دانشجویان با شیوه های تبرید در سردخانه و همچنین عملکرد دستگاه های مختلف همچون کمپرسور ها و اواپراتور ها آشنا شدند. https://eitaa.com/mech_sru