انتصاب مدیر گروه آموزشی قدرت


به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای دکتر امین یزدانی نژادی را به عنوان مدیر گروه آموزشی قدرت منصوب کرد.

در این ابلاغ از زحمات آقای دکتر فرید کربلایی در مدت تصدی این سمت تقدیر و تشکر شده است.