انتصاب سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای دکتر مهدی سعادت را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه منصوب کرد.

لازم به ذکر است دکتر مهدی سعادت عضو هیات علمی گروه فیزیک میباشند که پیش از این عهده دار سمت مدیریت آموزشی دانشگاه و نیز معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم پایه بوده اند.