انتصاب سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک


به گزارش روابط عمومی، دکتر علی پورکمالی رئیس دانشگاه، طی حکمی آقای دکتر امیر رفاهی اسکویی را به عنوان سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک منصوب کرد.

در این ابلاغ از زحمات آقای دکتر مجید شاهقلی در مدت تصدی این سمت تقدیر و تشکر شده است.

متن حکم ایشان به شرح زیر است:

دانلود